Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

Informații de interes public

Decizie privind demarare procedurii de constituire a comisiei paritare la nivelul Gărzii Naționale de Mediu

Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public

Legea nr.544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Cerere de informaţii de interes public

     Prin INFORMAŢIE DE INTERS PUBLIC se întelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. (art. 2. , lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)

Conform prevederilor art. 6 ) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Art. 1. Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

Art. 2 Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public, solicitate în scris sau verbal.

Art. 3 Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

     Pentru a facilita primirea unui răspuns cât mai prompt, vă rugăm să descărcaţi formularul ataşat şi să-l trimiteţi la adresa gardamediu@gnm.ro sau pe adresa Gărzii Naţionale de Mediu : Bdl.Unirii, Nr.78, Bl. J2, Sector 3, Bucureşti.

Formular tip solicitare informaţie publică

Reclamaţii administrative

     În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia. (art .32 din H.G.nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
Pentru a trimite o reclamaţie administrativă, vă rugăm să descărcaţi formularul corespunzător şi să-l trimiteţi la adresa gardamediu@gnm.ro sau pe adresa Gărzii Naţionale de Mediu : "Bdl.Unirii, Nr.78, Bl. J2, Sector 3, Bucureşti

Formular tip reclamaţie administrativă ( întârziere raspuns)

Formular reclamaţie administrativă ( răspuns negativ)

     În conformitate cu art.5 alin. (1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu lista cuprinzând documentele de interes public.
Pentru mai multe detalii accesaţi documentul: Lista informaţiilor de interes public

     Potrivit art.12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: Exceptii de la informaţii de interes public

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001

     În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/ 2002, privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, fiecare instituţie sau autoritate publică are obligaţia de a întocmi anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public şi de a-l publica pe pagina web a instituţiei. 

Top