Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

COMISARIATUL GENERAL

OCTAVIAN IULIAN POPESCU - Director general
Direcția generală controlul poluării, biodiversității, biosecurității și ariilor protejate

MOCREAC PARASCOVIA - Director
Direcția contencios și monitorizare

OANA MIHAELA BUTOI - Director
Direcția Buget, Financiar, Contabilitate

SPIRIDON CARMEN ELENA - Director
Direcția Achiziții Publice și Logistică

ROSCA MARIA ALEXANDRA - Director
ELENA - OANA CÎRSTEA - Director adjunct
Direcția Resurse Umane și Management Operațional

Top