Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

COMISARIATUL GENERAL

DAVID MARIAN - Director general
Direcția generală controlul poluării, biodiversității, biosecurității și ariilor protejate

APOSTOL TRUSCA - Director
Direcția contencios și monitorizare

OANA BUTOI - Director
Direcția Buget, Financiar, Contabilitate

CĂLIN ROBERT TOMA - Director
Direcția Achiziții Publice și Logistică


Direcția Resurse Umane și Management Operațional

Top