Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

Buletin informativ

Informații de interes public comunicate din oficiu, prevăzute de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
Hotărârea Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu cu modificările și completările ulterioare

b)structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
Structura organizatorică
Atribuțiile departamentelor
Programul de funcționare și programul de audiențe al autorității sau instituției publice
Program:   L-J: 08:00 - 16:30, V: 08:00 - 14:00
Program de audiențe Comisar General, marti 10:00 - 12:00 
Nota: primirile în audienta se fac pe baza de programare la Cabinetul Comisarului General

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
Numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice
Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice:
Informarea publică directă a persoanelor

Tel.:021.326.89.73
E-mail:  gardamediu@gnm.ro
Adresa institutiei: Bulevardul Unirii nr. 78, bl. J2, sector 3, Bucuresti

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

Adresa instituției
Garda Națională de Mediu, Bulevardul Unirii nr. 78,bl. J3 sector 3, București
Tel: 021 326 89 70 
Fax: 021 326 89 71 
www.gnm.ro
Lista completă a datelor de contact pot fi vizualizate în meniul Contact al acestui website.

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
Bugetul, sursele financiare
Bilanțul contabil

f) programele și strategiile proprii;
Programe și strategii

g) lista cuprinzând documentele de interes public;
Lista cuprinzând documentele de interes public

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
Formular – tip pentru reclamație administrativă (întârziere răspuns)
Formular – tip pentru reclamație administrativă (răspuns negativ)

Legslație
Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare  -  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
Norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 -  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996

Proceduri privind accesul la informațiile de interes public
Informațiile de interes public comunicate din oficiu sunt prezentate în buletinul informativ și sunt disponibile pe website.
Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată autorității publice, in condițiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.

3. Modalități de adresare a solicitărilor de informații publice:
a) pe suport de hârtie, la adresa: bd.Unirii, nr78, bl. J3, sector 3, București
b) pe suport electronic
Persoanele fizice pot solicita informații publice pe adresa de e-mail: gardamediu@gnm.ro
Solicitările de informații publice din partea presei și ONG-urilor pot fi transmise pe adresa de e-mail: comunicare.gnm@gnm.ro

Top