-> Garda Nationala de mediu 
Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

Delta Dunarii - Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din Romania

În data de 16 noiembrie se celebrează Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România, cu scopul de a promova elementele noastre de patrimoniu mondial, pentru o mai bună cunoaștere a acestora.

Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD) este primul sit natural din România, înscris în anul 1991 pe lista reprezentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO.

În cadrul Programului ,,Omul și Biosfera” al UNESCO, în anul 1990, Delta Dunării și celelalte unități adiacente a fost declarată Rezervație a biosferei, mai mult de jumătate din suprafața totală de 580.000 de hectare reprezentată de ecosistemele naturale acvatice și terestre, fiind incluse în lista zonelor cu valoare de patrimoniu universal.

În cadrul aceluiași program, în anul 1999, Rezervația Biosferei Delta Dunării împreună cu Rezervația Biosferei Dunărea din Ucraina au fost incluse în Rețeaua Internațională a rezervațiilor biosferei transfrontaliere.

Valoarea peisajul natural al Deltei Dunării, constituit dintr-un mozaic de ecosisteme formate din braţe ale fluviului, canale, lacuri, stufărişuri, dune de nisip, păduri de stejar cu vegetație mediteraneeană, împreună cu elementele antropice reprezentate de populație și așezări umane, cu un specific aparte, conferă acestei zone complexitate și unicitate.

Informații și fotografii puse la dispoziție de Administrația Rezervației Biosferei Deltei Dunării.

Top