-> Garda Nationala de mediu 
Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

Detergent la stația de epurare a Municipiului Timișoara

In data de 05.04.2018, in zona Statiei de epurare a Municipiului Timișoara s-a observat o spumare masiv� a apelor uzate la intrarea din colector. Imediat, o echip� mixt� format� din comisari ai Comisariatului Jude�ean Timi� al G�rzii Na�ionale de Mediu �i inspectori ai ABA Banat s-au deplasat �n teren unde s-au f�cut verific�ri at�t la sta�ia de epurare Timi�oara c�t �i la DALLI Production Rom�nia SRL (fabrica de detergenți). 

�n urma controlului efectuat la fabrica de detergen�i s-a depistat spum� �n c�minele de l�ng� cuvele de materii prime lichide și �nainte de evacuarea �n canalizarea orașului. Reprezentan�ii ABA Banat au prelevat probe de ap�. 

Din verific�rile efectuate, a rezultat faptul c� �n data de 04.04.2018 au fost f�cute lucr�ri de golire și sp�lare a cuvei de etersulfat, apele impurificate fiind pompate direct �n rețeaua de canalizare intern� cu evacuare �n canalizarea municipal�.

In urma analizei rezultatelor probelor de apa prelevate in data de 05.04.2018, s-a constatat ca au fost inregistrate dep�iri ale valorilor admise ale detergenților de pina la 6 ori. In consecinta comisarii Garzii Nationale de Mediu au amendat operatorul cu 50.000 lei pentru nerespectarea autorizatiei de mediu �i au dispus masuri de conformare, astfel incat si nu mai fie posibile evacuarile necontrolate de ape uzate impurificate in canalizarea municipala.

Din fericire prin tratarea mecano-chimica, statia de epurare a redus drastic fenomenul de spumare (poluare) astfel �nc�t, la evacuare, s-a asigurat incadrarea parametrilor in limitele admise, evitandu-se poluarea raului Bega.

Top