Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

Nota:

     Acest website nu foloseste fisiere-martor cunoscute si sub denumirea “cookies”. Prin urmare, platforma www.gnm.ro nu utilizeaza astfel de fisiere, pentru a culege date cu caracter personal.

SOLUTIONAREA PETITIILOR

     Prin “petitie” se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice, potrivit art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002.
     Sesizarea dumneavoastra va fi inregistrata cu respectarea prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002.

     Colectarea datelor cu caracter personal cu ocazia transmiterii sesizarii, de catre Garda Nationala de Mediu, se va face in baza O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002, si a Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date transpus prin Legea 190/2018.

     Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Garda Nationala de Mediu in temeiul obligatiilor legale stabilite in sarcina autoritatilor si institutiilor publice prin O.G. nr. 27/2002 si prelucrarea acestora va fi limitata la strictul necesar solutionarii petitiilor.

     In ceea ce priveste petitiile gresit intreptate catre Garda Nationala de Mediu, potrivit art. 6^1 din O.G. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea 233/2002, vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare catre autoritatile sau institutiile publice care detin atributii in solutionarea problemelor sesizate in cuprinsul acestora.

     Potrivit art. 7 din O.G. nr. 27/2002, petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza.

     Prin urmare, prin transmiterea sesizarii catre Garda Nationala de Mediu, sunteti de acord ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie prelucrate in scopul solutionarii petitiei.

Top