Rezultate proiect

Dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice şi instruirea administratorilor de arii protejate pentru o mai bună gestionare a acestora

Finanțat din cadrul Programului RO02 – Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014

Promotor proiect: Garda Naţională de Mediu

Partener: COMPUTAS AS Norvegia

Valoare proiect: 4,546,839.36 lei

Perioada de implementare a proiectului: iunie 2015 – aprilie 2017

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice şi instruirea administratorilor de arii protejate pentru o mai bună gestionare a acestora.

 

Obiective specifice:

1) Dezvoltarea metodologiilor de stabilire a coridoarelor ecologice pentru păsări migratoare, mamifere mari şi peşti migratori.

2) Creşterea capacităţii de gestionare şi monitorizare a culoarelor ecologice prin instruirea şi dotarea cu echipamente mobile a administratorilor de arie protejată.

Rezultate:

Achizitii:

  • 2 servere aplicaţie
  • 1 subsistem stocare
  • 1 infrastructură reţea
  • 350 laptop-uri
  • 42 multifuncţionale
  • 300 telefoane mobile acces platformă pentru custozi
  • mobilier de birou

Motivare proiect:

Proiectul a fost promovat în vederea respectării prevederilor O.U.G. nr. 57/2002 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, respectiv necesitatea desemnării de coridoare ecologice, precum şi pentru creşterea capacităţii de gestionare a ariilor protejate, în vederea stopării pierderii biodiversităţii în România.

Contact
Contact
Garda Nationala de Mediu
National Environmental Guard
B-dul. Unirii, nr.78, bl.J2, sector 3, Bucuresti
78 Unirii Blvd., Bl. J2, 3rd District, Bucharest
© 2015 Garda Nationala de Mediu in parteneriat cu Computas AS
© 2015 National Environmental Guard in collaboration with Computas AS