News
Development of the methodology for establishing ecological corridors and training the administrators of the protected areas for their better management

Rezultate proiect

Publishd on December 19, 2019

Dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice şi instruirea administratorilor de arii protejate pentru o mai bună gestionare a acestora … Continue reading Rezultate proiect

Brosura Arii protejate din Romania

Publishd on December 20, 2019

Elaborată în cadrul proiectului: “Dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice şi instruirea administratorilor de arii protejate pentru o mai … Continue reading Brosura Arii protejate din Romania

Contact
Contact
Garda Nationala de Mediu
National Environmental Guard
B-dul. Unirii, nr.78, bl.J2, sector 3, Bucuresti
78 Unirii Blvd., Bl. J2, 3rd District, Bucharest
© 2015 Garda Nationala de Mediu in parteneriat cu Computas AS
© 2015 National Environmental Guard in collaboration with Computas AS