Brosura Arii protejate din Romania

Elaborată în cadrul proiectului: “Dezvoltarea metodologiei de
stabilire a coridoarelor ecologice şi instruirea administratorilor
de arii protejate pentru o mai bună gestionare a acestora”,
finanţat în cadrul Programului RO02 – ”Biodiversitate şi servicii
ale ecosistemelor”, printr-un grant acordat de Islanda,
Liechtenstein şi Norvegia (SEE 2009–2014

 

Interior Brosura Arii protejate din Romania bilingva

Contact
Contact
Garda Nationala de Mediu
National Environmental Guard
B-dul. Unirii, nr.78, bl.J2, sector 3, Bucuresti
78 Unirii Blvd., Bl. J2, 3rd District, Bucharest
© 2015 Garda Nationala de Mediu in parteneriat cu Computas AS
© 2015 National Environmental Guard in collaboration with Computas AS