Buletin informativ anual

LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 54472001, autoritatile si institutive publice ail obligatia sa publics si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ sa conslitie o sursa reala de informare pentru toate persoanele intenesate.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau institute publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice:
b) structura oraanizatorica. atributiile departamentelor. proaramul de iunctionare. proaramul de audiente al autoritatii sau institutiei publice:
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice. respectiv: denumirea. sediul. numerele de telefon, fax. adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare. buaetul si bilantul contabil:
f) programele si strategiile proprii:
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii:
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.